O nás

O prodejní dílně

PRO RADOST A KRÁSU, tak by se dal nazvat záměr, se kterým jsme vybudovali a otevřeli PRODEJNÍ DÍLNU LIDOVÉ TRADICE V BECHLÍNĚ.

Co nás vedlo k tomuto cíli?

Každá významnější událost v životě člověka byla v minulosti provázena mnoha obřady a zvyky. Zvykoslovné předměty se zhotovovaly z různých nejdostupnějších přírodních materiálů (vejce, těsto apod.) a představovaly symboly života, plodnosti a úrody, štěstí i smrti. Tuto symboliku už dávno ztratily, ale přesto se k nim stále vracíme pro jejich svébytnou poetickou krásu.
Vidět a naučit se řemeslo našich předků – to je výzva, kterou chceme předat zejména těm nejmladším. Oni potřebují vědět, co patří k identitě našeho národa a oblasti, odkud pochází.
Naši tvorbu opíráme o národopisné sbírky prof. Karla Rozuma, který se výrazně zasloužil o dokumentace lidové tvorby na Podřipsku na přelomu 19. a 20. století a založil v Roudnici n. L. Podřipské muzeum. Učitelem tradic byl pro nás pan Jiří Danda, který v 70. letech minulého století pořádal ve Vědomicích u Roudnice n. L. Vánoční a Velikonoční výstavy a kam zval různé lidové řemeslníky z celé ČR. Spolupracujeme s panem učitelem Mgr. Jaroslavem Černým, který se výrazně zasadil o propagaci lidových zvyků na Podřipsku a byl iniciátorem vzniku publikace o prof. Karlovi Rozumovi a jeho sběratelské činnosti.
V roce 2013 jsme začali spolupracovat s Národopisným muzeem v Praze a s Podřipským muzeem v Roudnici n. L., kde se podrobně seznamujeme s odkazem prof. Karla Rozuma.To vše nás inspiruje a vede k provozu prodejny ale zejména dílny lidové tradice. Během naši krátké existence můžeme s povděkem říci, že lidé u nás prožívají radost ze svých výrobků, kterými naši předkové uctívali symboliku nejvýznamnějších svátků v roce. Pod vedením mistrů lidové tvorby si zde návštěvníci mohou vyrobit pomlázku, kraslici, zvířátka nebo svícen z nekynutého pečiva či panenku „Moranu“, velký zájem je o ruční výrobu modrotisku. Zájem je i o výrobu ze žitné slámy a z kukuřičného šustí.
Ohlasy mezi dětmi z mateřských a základních škol a jejich pedagogickým vedením jsou velmi pozitivní, rovněž tak od jednotlivců a rodin s dětmi, kteří k nám zavítali. Odměnou pro nás je, že se k nám skupiny dětí s učitelkami vrací a doporučují nás dalším výpravám škol.Snad je i symbolické, že naše obec Bechlín, kde sídlí dílna , leží 6 km od památné hory Říp. RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI PŘI NÁVŠTĚVĚ PAMÁTNÉ HORY ŘÍP do naší prodejny, která sídlí na parkovišti pod horou Říp v Rovném . Zde si mohou návštěvníci v letních měsících vyrobit staročeský perník či jiný předmět lidové tradice. O nabídkách dílen v prodejně v Rovném Vás budeme informovat v našich aktualitách.