O nás

O  NAŠÍ ČINNOSTI 

PRO RADOST A KRÁSU, tak by se dal nazvat záměr, se kterým jsme vybudovali a otevřeli prodejnu s výrobky lidové tradice, s Podřípskými betlémy a  s dioramatem  ze života broučků.

Co nás vedlo k tomuto cíli?

Každá významnější událost v životě člověka byla v minulosti provázena mnoha obřady a zvyky. Zvykoslovné předměty se zhotovovaly z různých nejdostupnějších přírodních materiálů (vejce, těsto apod.) a představovaly symboly života, plodnosti a úrody, štěstí i smrti. Tuto symboliku už dávno ztratily, ale přesto se k nim stále vracíme pro jejich svébytnou poetickou krásu.
Vidět a naučit se řemeslo našich předků – to je výzva, kterou chceme předat zejména těm nejmladším. Oni potřebují vědět, co patří k identitě našeho národa a oblasti, odkud pochází.

Naši tvorbu opíráme o národopisné sbírky prof. Karla Rozuma, který se výrazně zasloužil o dokumentace lidové tvorby na Podřipsku na přelomu 19. a 20. století a založil v Roudnici n. L. Podřipské muzeum. Učitelem tradic byl pro nás pan Jiří Danda, který v 70. letech minulého století pořádal ve Vědomicích u Roudnice n. L. Vánoční a Velikonoční výstavy a kam zval různé lidové řemeslníky z celé ČR. Spolupracujeme s panem učitelem Mgr. Jaroslavem Černým, který se výrazně zasadil o propagaci lidových zvyků na Podřipsku a byl iniciátorem vzniku publikace o prof. Karlovi Rozumovi a jeho sběratelské činnosti.

V roce 2013 jsme začali spolupracovat s Národopisným muzeem v Praze a s Podřipským muzeem v Roudnici n. L., kde se podrobně seznamujeme s odkazem prof. Karla Rozuma. To vše nás inspiruje a vede k provozu prodejny ale zejména dílny lidové tradice. Během naši krátké existence můžeme s povděkem říci, že lidé u nás prožívají radost ze svých výrobků, kterými naši předkové uctívali symboliku nejvýznamnějších svátků v roce. Pod vedením mistrů lidové tvorby si zde návštěvníci mohou vyrobit pomlázku, kraslici, zvířátka nebo svícen z nekynutého pečiva či panenku „Moranu“. Zájem je i o výrobu ze žitné slámy a z kukuřičného šustí.

Postupem času  přibyly v prostorách prodejny dvě stálé pohyblivé expozice z kukuřičného šustí. Nejdříve PODŘÍPSKÝ BETLÉM a od konce roku 2023 diorama pod názvem PŘÍBĚH BECHLÍNSKÝCH BROUČKŮ.  Během roku mimo dobu vánoční jsou zde umístěny tři další betlémy. Komu učaruje materiál – kukuřičné šustí ( listy z palice plodu), najde u nás nejrůznější inspiraci k tvorbě.

Ohlasy mezi dětmi z mateřských a základních škol a jejich pedagogickým vedením jsou velmi pozitivní, rovněž tak od jednotlivců a rodin s dětmi, kteří k nám zavítali. Odměnou pro nás je, že se k nám skupiny dětí s učitelkami vrací a doporučují nás dalším výpravám škol.

Činnost v časovém horizontu

Prodejní dílna lidové tradice v Bechlíně
GALERIE PODŘÍPSKÝCH BETLÉMŮ
PŘÍBĚH BECHLÍNSKÝCH BROUČKŮ

2011- zahájení provozu prodejny. Nabídka kurzů lidové tradice pro školy.
2013 – červen, červenec, srpen , prodejna s ukázkou výroby perníku – u chaty na Řípu
2013 , od září 2013 do března 2016  se provoz prodejny přestěhoval do prostor Svazu chovatelů v Rovném  na parkoviště pod Řípem a nabídka kurzů byla přerušena.
2015 – prosinec . Vyroben první statický  Bechlínský betlém pro obec Předonín – majitelem je Spolek Bechlín-Předonín
2016 – prosinec – první část Podřípského betlému  otevření
2017 – prosinec – dokončení  druhé části Podřípského betlému
2018 – dokončení elektroniky na pohyblivém betlému –  autor Erik Schmidt
2019 –prosinec –  nový betlém pro rotundu na Řípu
2021 –  leden změna názvu prodejny  na  Galerii podřípských betlémů – v prostorách prodejny a atria jsou k vidění během roku mimo stálého Podřípského betlému betlém Bechlínský, který je v adventu každoročně instalován za výlohou v obecní klubovně v Předoníně a pohyblivý betlém Řípský , který se na Vánoce instaluje v rotundě na hoře Říp.
2023 – listopad , zahájení produkce pohyblivého dioramatu pod názvem Příběh bechlínských broučků.