Doprovodný program

Doprovodný program pro školy a organizované skupiny

Malý program:
  • Návštěva projekce Podřípského betlému s komentářem
  • Ukázka výroby figurky ze šustí
  • Vytvoření vlastního živého betlému v kostýmech a s rekvizitami

Cena 50.- Kč za dítě, doprovod skupiny má vstup zdarma

Velký program:  (3-4 hod.)

NÁVŠTĚVA PODŘÍPSKÉHO BETLÉMU S PROGRAMEM PRO ŠKOLY aneb Půjdem spolu do betléma

  • Návštěva komentované prohlídky Podřípského betlému
  • Dílna – Výroba modrotisku (úžasná a velmi stará technika dekorování plátna, nedávno zapsaná na seznam UNESCO)
  • Výroba tlačeného perníku do dřevěných forem (srdíčka s věnováním,  betlém, hora Říp)
  • Ukázka výroby figurky z kukuřičného šustí
  • Děti budou oděny do kostýmů a pomocí rekvizit vytvoří svůj vlastní živý betlém

Pokud můžete dokumentovat, tak fotografie jistě poslouží jako krásné vánoční přání, nebo PF.

Cena:

s 1 dílnou – vizovické pečivo nebo perník – 120,- Kč za dítě
s 1 dílnou – modrotiskem – 140.-Kč

se 2 dílny (modrotisk + tlačený perník) 160,- Kč za dítě

doprovod skupiny má vstup zdarma

 

Rezervace:

Jiřina Šustrová

tel. 604 437 050 nebo na email : sustrovaj@seznam.cz